System Parkingowy

20-23 marca

Intertraffic Amsterdam 2018

5 - 8 Kwietnia

Intertraffic Amsterdam 2016

23-25 Września

Parken Berlin 2015

25-27 Maja

Intertraffic Istambuł 2015

Niezawodność

W systemie parkingowym CarFlow największy nacisk położony jest na stabilne i bezawaryjne działanie systemu w warunkach coraz większej rotacji pojazdów oraz rosnących wymagań stawianych przez właścicieli obiektów oraz firmy i jednostki zarządzające parkingami. Dlatego każdy element systemu CarFlow został starannie przemyślany począwszy od rozwiązań i materiałów konstrukcji urządzeń, poprzez elementy automatyki i elektroniki, a skończywszy na zastosowanych technologiach i rozwiązaniach IT.

Efektywność

Idea, która przyświecała projektantom i konstruktorom systemu CarFlow to płynne działanie systemu parkingowego jako całości obejmującej odpowiednio dobrane, skonfigurowane i współpracujące ze sobą elementy. Na całościowy system składają się urządzenia kontroli wjazdu i wyjazdu, urządzenia obsługi płatności, oprogramowanie do zarządzania parkingiem oraz system do rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Skalowalność

Ważną cechą systemu parkingowego CarFlow jest jego możliwość dostosowania do specyfiki różnych parkingów. System dostępny jest w dwóch liniach produktowych, z których jedna spełnia wymogi dużych obiektów o bardzo wysokiej rotacji pojazdów, a druga dedykowana jest dla średniej wielkości parkingów o mniejszych wymaganiach. Kluczową kwestią jest rachunek ekonomiczny inwestycji, czyli możliwość instalacji wysokiej jakości, niezawodnego systemu parkingowego w ramach dostępnego budżetu.

Zarządzanie

CarFlow to system ukierunkowany na efektywne zarządzanie oraz integrację z systemami nadrzędnymi Klientów. Dostępne oprogramowanie obejmuje aplikację rozliczeniową ParkCash (kasa ręczna) oraz aplikację ParkCare do kompleksowego zarządzania zainstalowanym system parkingowym. Wdrażane będą także nowoczesne usługi pozwalające na redukcję kosztów zarządzania parkingami dostosowane do indywidualnych potrzeb operatorów.

Zamknij   X